Här skall vi försöka beskriva vilka ändringar vi har utfört på Mare innan våran resa, ändringarna är utförda under tre vintrar. Tanken när vi köpte Mare var att vi inte skulle behöva modifiera henne helt för långfärdssegling då hon redan har varit iväg en gång innan. Men självklart är vill man ändra lite för att göra henne till sin egen, samt återställa henne från hennes förra resa. Det sliter hårt på grejerna vid lite längre seglingar.